Siloer for tørking og lagring av høy på Storsand

Siloer for tørking og lagring av høy på Storsand